Vinjeta N / fotografija 1/1 - 2009 / © Herman Pivk