1989
Dušan Lipovec: Herman Pivk: Človeška figura kot fotografski objekt, Naši razgledi, 27. 1. 1989 (isto v knjigi Dušan Lipovec: Likovna pričevanja, ZKO Kamnik, 1992)
Bogo Čerin: Galerija mojstrov fotografije, Večer, 11. 10. 1989
Wolfgang Fink: Herman Pivk - ein Kunstler aus Yugoslawien, Die zeitung fur Waltendorf, Graz, oktober 1989
Aleksander Bassin: Na začetni poti, Mlada generacija fotografov na Slovenskem, Gorenjski muzej, Kranj, 1989, razstavni katalog

1990
Marko Aljančič: Zanimiv raziskovalec, Delo, 27. 6. 1990
Lado Jakša: Fotografije Hermana Pivka, Gorenjski glas, junij 1990
Marko Crnkovič: Renesansa fotografije tukaj in zdaj, Ars vivendi, št. 8, 1990
Branka Hlevnjak: Zagreb 90, Galerija fotokluba Zagreb, 1990, razstavni katalog
Cene Avguštin: Trije umetniki v Gorenjskem muzeju v Kranju, Naši razgledi, 14. 9. 1990
Eros - predstavitev, Start, št. 566, Zagreb, 29. 9. 1990
Primož Lampič: Postavitve in posegi, Slovenska fotografija 1988- 1990, Cankarjev dom, Ljubljana, 1991, razstavni katalog

1991
Claudio Fontana: Subtransalpina, Aosta, Italija, 1991, razstavni katalog
Jolanda Petelinkar: Nova fotografija, M'ARS 2/3, 1991, str. 62, 64
Irena Šterman: Slike iz mišnice, Slovenec, 4. 10. 1991

1992
Tomislav Vignjević: Enigmatičnost vidnega, Herman Pivk: Fotografije (Skozi zrcalo), 1992, razstavni katalog
Vesna Velkovrh - Bukilica: Fotografije Hermana Pivka, Slovenec, 15. 5. 1992
Polona Hafner: Ujeti v železne okove, Gorenjski glas, 1992
Gregor Kališnik: Izmišljije Hermana Pivka, Slovenske novice, 7. 5. 1992
Lojze Javornik: Portreti minevanja smrti, Delo, 22. 5. 1992
Primož Lampič: Herman Pivk: Fotografije, M'ARS 2/3/4, 1992

1993
Herman Pivk: Pismo, M'ARS 1/2, 1993
Stane Bernik: Ob razstavi Iz kovčka Kralja Leara, Cankarjev dom, 1993, zloženka
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Bilder 90, Fotogalerie Wien, Dunaj, 1993, razstavni katalog
Milan Pajk: Ustvarjanje artefaktov, Naši razgledi, 30. 4. 1993
Letni katalog galerije Škuc, 1993, str. 70, 71, 97

1994
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Galerie IN FOCUS, Köln, 1994, razstavni katalog
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Apex No. 20/94, Köln, 1994, str. 99 – 115
Anfang und Ende des Seins, Kustmarkt 8-9/94, Köln, str. 48
Polona Hafner: FIAT LUX, Groharjeva galerija, Škofja Loka, 1994, razstavni katalog

1995
Four slovene photographers, Mesiac Fotografie, Bratislava, 1995,
razstavni katalog, str 154, 155

1996
Marko Košan: Ob razstavi v Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 1996, zloženka
Jernej Kožar: Fotografije Hermana Pivka, Večer, 27. 12. 1996, str. 10
Fotografi D' AUTORE EUROPEI, Fiesole – Firenze, 1996, razstavni katalog
Gregor Kališnik: Molohi in angeli, Slovenske novice, 19. 12. 1996

1997
Marko Košan: Obenem forma in figura, Delo, 3. 1. 1997
Lorenzo Merlo: L' arte della fotografia contemporanea nell' Europa dell' est, Photonews,
Museo Ken Damy, Brescia, 1997

1998
Jure Mikuž: Trajanje minljivega v večnem, Herman Pivk: Spoznavanje narave,
razstavni katalog, 1998
Milan Pajk: Narava kot mučeno telo, Razgledi, 25. 11. 1998
Jelka Šutej Adamič: O bivanju narave, Delo, 19. 11. 1998

1999
Marjeta Ciglenečki: "Spoznavanje narave" – fotografije kot slike, Tednik, Ptuj, 4. 11. 1999
Polona Škodič: Herman Pivk – fotografije, Triglav art, Postojna, 1999, zloženka
Bruno F. Schneider: Gespräch der Wurzel – Veteranen, Kölner kultur, Köln, 12. 8. 1999

2000
Tomislav Vignjević: El carácter enigmático de lo visibile, La Fotografia actual 80, Barcelona, 2000, str.8–10

2001
Primož Lampič: Akt na Slovenskem III – Fotografija, Cankarjev dom, Ljubljana, 2001,
str. 32, razstavni katalog
V belino bi zaplaval, Likovne besede 55-56, 2001, str. 135-137
Milček Komelj: Prostranost duhovnega pogleda, Herman Pivk in Dane Zajc:
V belino bi zaplaval,
Pilonova Galerija, 2001, razstavni katalog
Klavdija Figelj: Obredno potapljanje v belino, Primorske novice, 5. 10. 2001
Severin Trošt: Iz temnine v belino, Gospodarski vestnik, št. 47, 19. 11. 2001
Tomislav Vignjević: Žarenje podobe, Delo, 9. 11. 2001

2002
Marjeta Ciglenečki: Zbirka Talum, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 2002, razstavni katalog

2003
Aleksander Bassin: Živopisne podobe. Pregledna razstava / Retrospective exhibition 1985-2003, Mestna galerija Ljubljana, 2003, razstavni katalog
Irena Brejc: Pogled vase Hermana Pivka, Dnevnik, 4.4.2003, št.91, stran 23, ilustr.
Tomislav Vignjevič: Prekipevajoče oblike, Delo, Ljubljana, 12.4.2003, št.85, stran 7, ilustr.
Aleksander Bassin: Aktualni trenutek v slovenski sodobni likovni umetnosti, Centar savremene
umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, Podgorica, 2003, razstavni katalog
Nataša Nikčević: Matrice, lica i Rodmanova ruka, Pobjeda, Titograd, 27.9.2003
Olga Petrović: Modernistička tradicija, Monitor, Podgorica, 3.10.2003, stran .53
Milček Komelj: Izpovedovalska svetloba Hermana Pivka, Ampak, Ljubljana, št.8/9, september 2003, stran 80-81, ilustr.

2004
Luka Markež: Slovenska imaginativna fotografija / 1969 - 1996, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004, diplomsko delo

2005
Živeti. Živeti / 2 Live, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 2005,
razstavni katalog
Andreja Hribernik: Sprehod po razstavi Živeti. Živeti / 2 Live

2006
Breda Kolar Sluga: V iskanju stvarnosti, novaf. Sodobna fotografija na Slovenskem,
Umetnostna galerija, Maribor, 2006, razstavni katalog

2007
Milena Zlatar: Jože Tisnikar & Herman Pivk. Hommage Tisnikarju, 2007, zloženka

Cristina Feresin: Pivk, Fotografie come pezzi unici, Il piccolo - Trieste / 24.3.2007
Herman Pivk – Fotografije. V občinskem muzeju v Krminu, Novi glas, Trst / Gorica, 26.4.2007, št.15, stran 9
Aleksander Bassin: Obrazne strukture, Galerija ZDSLU, Ljubljana, 2007, razstavni katalog

2008
Aleksander Bassin: HOTEL BA-BO, maj 2008, zloženka
Boris Gorupič: Sestavljanke v novih podobah, Delo - Polet, 20.5.2008, stran 33
Vojko Urbančič: V črnino bi zaplaval, Nedelo, 25.5.2008, stran 25
Miha Colner: Skrivnostno sledenje indicem, Dnevnik, torek 27. 5. 2008, stran 14
Vladimir P. Štefanec - Na poti do likovnosti, Delo, četrtek 29. 5.2008, stran 15
Katarina Hergold Germ: Herman Pivk - Mojster Tisnikar, PR, Časopis KGLU, številka 11, Slovenj gradec , oktober 2008, stran 24
Miha Colner: Mračna vizualna novela, revija Fotografija / 35,36, 2008, stran 56, 57

2010
Andrej Medved: Razmišljanja o bistvu fotografskega posnetka, Galerija Loža, Koper, 2010, razstavni katalog
Maja Petrič: Usode v temini, Primorske novice, torek 2. 3. 2010, stran 15
Renata Štebih: Herman Pivk fotografije, Galerija Fotografija, Ljubljana, 2010, zloženka
Mojca Pišek: Dva klasika fotografskega "ročnega dela", petek 9.4.2010, Dnevnik
Andrej Medved: Ekstatičnost v razsvetlitvi, Ampak, št. 3-4, 2010, stran 88-89

Andrej Medved: Pictura Poesis, Študentska založba 2010, zbirka KODA, stran 334-345

2011
V belino bi zaplaval, Fotogalerija STOLP, Maribor, zloženka
MIA - Milan Image Art Fair, Galerija Fotografija, razstavni katalog
Primož Lampič: Zavest in podzavest republike, MAO, Ljubljana, katalog ob razstavi Oblikovanje republike 1991-2011, stran 38

2012
Mateja Prinčič: Od pritiska na sprožilec do dela v temnici, intervju, Delo, 14.2.2012, stran 19
Lev Menaše: Ob pisanju o portretih, Cankarjev dom, april 2012, zloženka
Mojca Pišek: Temno o temnem, Dnevnik, ponedeljek 31.5.2012, stran 15
Nova fotografija - realnost ?,  ZKŠT Žalec,  julij 2012, katalog ob razstavi
Neca Falk: VMESNI PR0STOR – Dokumentarni film o nekaterih slovenskih fotografih abstraktne fotografije (Herman Pivk – Pot k nevidnemu), scenarij in režija N. Falk, produkcija PRODOK TEATER TV (2012 – institut A.V.A.)
Likovno in Vizualno, UMETNIŠKE PRAKSE 20. IN 21. STOLETJA, SDLK, Ljubljana, 2012 -
katalog ob razstavi

2013
Andreja Borin: Herman Pivk - NOČ NA OKNU, tekst ob razstavi, 12.7.2013
Kaja Kraner: Noč na oknu, Večer, sreda 4.9.2013, stran 11
Peter Rak: Nevsakdanja noč na oknu, Delo, sobota 28.9.2013, stran 19
Boris Gorupič: Klasične kot nekonvecionalne impresije, MI KA DO – Ljubljana, oktober 2013, zloženka
Marko Košan: " Kriza realnega ", FORUM, Številka 19,20, letnik VI, 2013, stran 92-94

2014
Lev Menaše : Portreti i Portreti, ORIS, št. 85, Zagreb 2014, stran 250 - 261
LA MAGIA DELL'ARTE : I Protagonisti dell'Arte Slovena contemporanea 1968 – 2013,
MAGIJA UMETNOSTI: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968 – 2013, Villa Manin 2014, razstavni katalog, stran 130, 150
HERMAN PIVK: Fotografija + DANE ZAJC: Poezija, Modrijan založba, 2014, katalog
Herman Pivk: "Za ustvarjalca je večen izziv ponavljajoči se krog življenja in smrti." intervju, Slivniški pogledi, december 2014. stran 25
Eyemazing Susan: Annual pictorial 2014. EYEMAZING Edition, Amsterdam, page 180 -183
Lidija Šoster : Tisnikar in po Tisnikarju, Intervju H. Pivk, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor 2914, diplomsko delo, st. 29 - 32

2015
Slavica Pičerko Peklar: Preplet poezije in fotografije, Večer, sreda 2.9. 2015, stran 23
Dušan Fišer: Odprtje razstave Hermana Pivka OBISKI, Majšperčan, številka 96, september 2015, stran10
Melita Forstnerič Hajnšek: Vedno sem iskal večno, intervju, Večer v Soboto 3. 10. 2015, stran 11

2017
Brane Kovič : GREMO NAPREJ! Slovenska fotografija 1990 - 2015 , Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 2017, razstavni katalog, stran 33

2018
Marko Košan : " HOMMAGE TISNIKARJU " , Pilonova galerija Ajdovščina, oktober 2018, katalog ob razstavi

2021
Maruša Mele Pavlin: "Prizadevam si, da bi v temi videl svetlobo", Slivniški pogledi, januar 2021, stran 29
Spoznaj umetnika / Herman Pivk (ugm.si)
Noah Charny: Kako videti: pogled na sodobno slovensko fotografijo (rtvslo.si)
Marko Košan: Minljivost- Hommage Tisnikarju,Zbirka KGLU , Slovenj gradec, 2021, razstavni katalog , st.68
Urška Polanc : Minljivost - v dialogu s Tisnikarjem, Večer, kultura Maribor, 18. Maj , st. 17
Marko Košan: Živimo v vznemirljivih časih - Slovenska umetnost v Evropskem parlamentu , ART AT EP - Umetnine iz Slovenije, 2021, Luksemburg, razstavni katalog

2022
Back to Black. Sodobna analogna in hibridna fotografija, Galerija photon, Center za sodobno fotografijo, Ljubljana, april 2022, razstavni katalog, st. 38 in 39