1989
Dušan Lipovec: Herman Pivk: Človeška figura kot fotografski objekt, Naši razgledi, 27. 1. 1989 (isto v knjigi Dušan Lipovec: Likovna pričevanja, ZKO Kamnik, 1992)
Bogo Čerin: Galerija mojstrov fotografije, Večer, 11. 10. 1989
Wolfgang Fink: Herman Pivk - ein Kunstler aus Yugoslawien, Die zeitung fur Waltendorf, Graz, oktober 1989
Aleksander Bassin: Na začetni poti, Mlada generacija fotografov na Slovenskem, Gorenjski muzej, Kranj, 1989, razstavni katalog

1990
Marko Aljančič: Zanimiv raziskovalec, Delo, 27. 6. 1990
Lado Jakša: Fotografije Hermana Pivka, Gorenjski glas, junij 1990
Marko Crnkovič: Renesansa fotografije tukaj in zdaj, Ars vivendi, št. 8, 1990
Branka Hlevnjak: Zagreb 90, Galerija fotokluba Zagreb, 1990, razstavni katalog
Cene Avguštin: Trije umetniki v Gorenjskem muzeju v Kranju, Naši razgledi, 14. 9. 1990
Eros - predstavitev, Start, št. 566, Zagreb, 29. 9. 1990
Primož Lampič: Postavitve in posegi, Slovenska fotografija 1988- 1990, Cankarjev dom, Ljubljana, 1991, razstavni katalog

1991
Claudio Fontana: Subtransalpina, Aosta, Italija, 1991, razstavni katalog
Jolanda Petelinkar: Nova fotografija, M'ARS 2/3, 1991, str. 62, 64
Irena Šterman: Slike iz mišnice, Slovenec, 4. 10. 1991

1992
Tomislav Vignjević: Enigmatičnost vidnega, Herman Pivk: Fotografije (Skozi zrcalo), 1992, razstavni katalog
Vesna Velkovrh - Bukilica: Fotografije Hermana Pivka, Slovenec, 15. 5. 1992
Polona Hafner: Ujeti v železne okove, Gorenjski glas, 1992
Gregor Kališnik: Izmišljije Hermana Pivka, Slovenske novice, 7. 5. 1992
Lojze Javornik: Portreti minevanja smrti, Delo, 22. 5. 1992
Primož Lampič: Herman Pivk: Fotografije, M'ARS 2/3/4, 1992

1993
Herman Pivk: Pismo, M'ARS 1/2, 1993
Stane Bernik: Ob razstavi Iz kovčka Kralja Leara, Cankarjev dom, 1993, zloženka
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Bilder 90, Fotogalerie Wien, Dunaj, 1993, razstavni katalog
Milan Pajk: Ustvarjanje artefaktov, Naši razgledi, 30. 4. 1993
Letni katalog galerije Škuc, 1993, str. 70, 71, 97

1994
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Galerie IN FOCUS, Köln, 1994, razstavni katalog
Tomislav Vignjević: Durch den spiegel, Apex No. 20/94, Köln, 1994, str. 99 – 115
Anfang und Ende des Seins, Kustmarkt 8-9/94, Köln, str. 48
Polona Hafner: FIAT LUX, Groharjeva galerija, Škofja Loka, 1994, razstavni katalog

1995
Four slovene photographers, Mesiac Fotografie, Bratislava, 1995,
razstavni katalog, str 154, 155

1996
Marko Košan: Ob razstavi v Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 1996, zloženka
Jernej Kožar: Fotografije Hermana Pivka, Večer, 27. 12. 1996, str. 10
Fotografi D' AUTORE EUROPEI, Fiesole – Firenze, 1996, razstavni katalog
Gregor Kališnik: Molohi in angeli, Slovenske novice, 19. 12. 1996

1997
Marko Košan: Obenem forma in figura, Delo, 3. 1. 1997
Lorenzo Merlo: L' arte della fotografia contemporanea nell' Europa dell' est, Photonews,
Museo Ken Damy, Brescia, 1997

1998
Jure Mikuž: Trajanje minljivega v večnem, Herman Pivk: Spoznavanje narave,
razstavni katalog, 1998
Milan Pajk: Narava kot mučeno telo, Razgledi, 25. 11. 1998
Jelka Šutej Adamič: O bivanju narave, Delo, 19. 11. 1998

1999
Marjeta Ciglenečki: "Spoznavanje narave" – fotografije kot slike, Tednik, Ptuj, 4. 11. 1999
Polona Škodič: Herman Pivk – fotografije, Triglav art, Postojna, 1999, zloženka
Bruno F. Schneider: Gespräch der Wurzel – Veteranen, Kölner kultur, Köln, 12. 8. 1999

2000
Tomislav Vignjević: El carácter enigmático de lo visibile, La Fotografia actual 80, Barcelona, 2000, str.8–10

2001
Primož Lampič: Akt na Slovenskem III – Fotografija, Cankarjev dom, Ljubljana, 2001,
str. 32, razstavni katalog
V belino bi zaplaval, Likovne besede 55-56, 2001, str. 135-137
Milček Komelj: Prostranost duhovnega pogleda, Herman Pivk in Dane Zajc:
V belino bi zaplaval,
Pilonova Galerija, 2001, razstavni katalog
Klavdija Figelj: Obredno potapljanje v belino, Primorske novice, 5. 10. 2001
Severin Trošt: Iz temnine v belino, Gospodarski vestnik, št. 47, 19. 11. 2001
Tomislav Vignjević: Žarenje podobe, Delo, 9. 11. 2001

2002
Marjeta Ciglenečki: Zbirka Talum, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 2002, razstavni katalog

2003
Aleksander Bassin: Živopisne podobe. Pregledna razstava / Retrospective exhibition 1985-2003, Mestna galerija Ljubljana, 2003, razstavni katalog
Irena Brejc: Pogled vase Hermana Pivka, Dnevnik, 4.4.2003, št.91, stran 23, ilustr.
Tomislav Vignjevič: Prekipevajoče oblike, Delo, Ljubljana, 12.4.2003, št.85, stran 7, ilustr.
Aleksander Bassin: Aktualni trenutek v slovenski sodobni likovni umetnosti, Centar savremene
umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, Podgorica, 2003, razstavni katalog
Nataša Nikčević: Matrice, lica i Rodmanova ruka, Pobjeda, Titograd, 27.9.2003
Olga Petrović: Modernistička tradicija, Monitor, Podgorica, 3.10.2003, stran .53
Milček Komelj: Izpovedovalska svetloba Hermana Pivka, Ampak, Ljubljana, št.8/9, september 2003, stran 80-81, ilustr.

2004
Luka Markež: Slovenska imaginativna fotografija / 1969 - 1996, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004, diplomsko delo

2005
Živeti. Živeti / 2 Live, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 2005,
razstavni katalog
Andreja Hribernik: Sprehod po razstavi Živeti. Živeti / 2 Live

2006
Breda Kolar Sluga: V iskanju stvarnosti, novaf. Sodobna fotografija na Slovenskem,
Umetnostna galerija, Maribor, 2006, razstavni katalog

2007
Milena Zlatar: Jože Tisnikar & Herman Pivk. Hommage Tisnikarju, 2007, zloženka

Cristina Feresin: Pivk, Fotografie come pezzi unici, Il piccolo - Trieste / 24.3.2007
Herman Pivk – Fotografije. V občinskem muzeju v Krminu, Novi glas, Trst / Gorica, 26.4.2007, št.15, stran 9
Aleksander Bassin: Obrazne strukture, Galerija ZDSLU, Ljubljana, 2007, razstavni katalog

2008
Aleksander Bassin: HOTEL BA-BO, maj 2008, zloženka
Boris Gorupič: Sestavljanke v novih podobah, Delo - Polet, 20.5.2008, stran 33
Vojko Urbančič: V črnino bi zaplaval, Nedelo, 25.5.2008, stran 25
Miha Colner: Skrivnostno sledenje indicem, Dnevnik, torek 27. 5. 2008, stran 14
Vladimir P. Štefanec - Na poti do likovnosti, Delo, četrtek 29. 5.2008, stran 15
Miha Colner: Mračna vizualna novela, revija Fotografija / 35,36, 2008, stran 56, 57

2010
Andrej Medved: Razmišljanja o bistvu fotografskega posnetka, Galerija Loža, Koper, 2010, razstavni katalog
Maja Petrič: Usode v temini, Primorske novice, torek 2. 3. 2010, stran 15
Renata Štebih: Herman Pivk fotografije, Galerija Fotografija, Ljubljana, 2010, zloženka
Mojca Pišek: Dva klasika fotografskega "ročnega dela", petek 9.4.2010, Dnevnik
Andrej Medved: Ekstatičnost v razsvetlitvi, Ampak, št. 3-4, 2010, stran 88-89

Andrej Medved: Pictura Poesis, Študentska založba 2010, zbirka KODA, stran 334-345

2011
V belino bi zaplaval, Fotogalerija STOLP, Maribor, zloženka
MIA - Milan Image Art Fair, Galerija Fotografija, razstavni katalog
Primož Lampič: Zavest in podzavest republike, MAO, Ljubljana, katalog ob razstavi Oblikovanje republike 1991-2011, stran 38

2012
Mateja Prinčič: Od pritiska na sprožilec do dela v temnici, intervju, Delo, 14.2.2012, stran 19
Lev Menaše: Ob pisanju o portretih, Cankarjev dom, april 2012, zloženka
Mojca Pišek: Temno o temnem, Dnevnik, ponedeljek 31.5.2012, stran 15

Nova fotografija - realnost ?,  ZKŠT Žalec,  julij 2012, katalog ob razstavi
Likovno in Vizualno, UMETNIŠKE PRAKSE 20. IN 21. STOLETJA, SDLK, Ljubljana, 2012 -
katalog ob razstavi

2013
Andreja Borin: Herman Pivk - NOČ NA OKNU, tekst ob razstavi, 12.7.2013
Kaja Kraner: Noč na oknu, Večer, sreda 4.9.2013, stran 11
Peter Rak: Nevsakdanja noč na oknu, Delo, sobota 28.9.2013, stran 19
Boris Gorupič: Klasične kot nekonvecionalne impresije, MI KA DO – Ljubljana, oktober 2013, zloženka
Marko Košan: " Kriza realnega ", FORUM, Številka 19,20, letnik VI, 2013, stran 92-94

2014
Lev Menaše : Portreti i Portreti, ORIS, št. 85, Zagreb 2014, stran 250 - 261
LA MAGIA DELL'ARTE : I Protagonisti dell'Arte Slovena contemporanea 1968 – 2013,
MAGIJA UMETNOSTI: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968 – 2013, Villa Manin 2014, razstavni katalog, stran 130, 150
Herman Pivk: "Za ustvarjalca je večen izziv ponavljajoči se krog življenja in smrti." intervju, Slivniški pogledi, december 2014. stran 25
Eyemazing Susan: Annual pictorial 2014. EYEMAZING Edition, Amsterdam, page 180 -183

Lidija Šoster : Tisnikar in po Tisnikarju, Intervju H. Pivk, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor 2914, diplomsko delo, st. 29 - 32

2015
Slavica Pičerko Peklar: Preplet poezije in fotografije, Večer, sreda 2.9. 2015, stran 23
Dušan Fišer: Odprtje razstave Hermana Pivka OBISKI, Majšperčan, številka 96, september 2015, stran10
Melita Forstnerič Hajnšek: Vedno sem iskal večno, intervju, Večer v Soboto 3. 10. 2015, stran 11

2017
Brane Kovič : GREMO NAPREJ! Slovenska fotografija 1990 - 2015 , Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 2017, razstavni katalog, stran 33

2018
Marko Košan : " HOMMAGE TISNIKARJU " , Pilonova galerija Ajdovščina, oktober 2018, katalog ob razstavi

2021
Maruša Mele Pavlin: "Prizadevam si, da bi v temi videl svetlobo", Slivniški pogledi, januar 2021, stran 29
Meet the artist / Herman Pivk (ugm.si)
Noah Charny: Kako videti: pogled na sodobno slovensko fotografijo (rtvslo.si)