33X / fotografija na platnu 100 x 148 / 2004 / Herman Pivk